Themanummer: 
De Wet werk en zekerheid 

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli 2015 ingevoerd. De wet brengt een aantal veranderingen met zich mee in het arbeidsrecht. Met name de regels aangaande het aannemen en ontslaan van werknemers zijn veranderd.

Denk aan:

  • Proeftijd
  • Concurrentiebeding
  • Aanzegtermijn
  • Ketenregeling

Download het gratis themanummer

De_start_van_een_onderneming_Pagina_1-129789-edited-752128-edited