Themanummer: 
Ontslag en transitievergoeding

U mag een werknemer niet zomaar ontslaan.  Sinds 1 juli 2015 kent Nederland nieuw ontslagrecht. Op die datum is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd, die van toepassing is op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015.

Weet u wat u moet doen in de volgende situaties?

  • Contract voor bepaalde tijd
  • Contract voor onbepaalde tijd
  • Ontslag via UVW
  • Ontslag via de kantonrechter
  • Einde dienstverband in onderling overleg

Download het gratis themanummer

De_start_van_een_onderneming_Pagina_1-129789-edited-752128-edited