Themanummer: 
Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Neemt u onverantwoorde risico’s dan kunt u wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Bent u bekend met de volgende situaties?

  • Onbehoorlijk bestuur
  • Interne aansprakelijkheid
  • Externe aansprakelijkheid
  • Zorgvuldig handelen

Download het gratis themanummer

De_start_van_een_onderneming_Pagina_1-129789-edited-752128-edited